hur att täta en gatsten vägg

Tätning en gatsten vägg definitivt visar sig vara en krävande process, men genom att följa stegen som anges nedan, kan någon göra det här jobbet utan problem. Tätningsmedlet slutar oftast upp absorberas precis under ytan av stenmuren. De är oftast tros vara andas, eftersom de ger fukt rätt under ytan för att fly, vilket förhindrar fukt från att absorberas.

Det första steget är att genomföra ett test på kullersten väggen. Drop några skedar av vatten på väggen, om den absorberas på ett snabbt sätt, då gatsten väggen skulle kräva en behandling. Å andra sidan, om det inte absorberas snabbt, då gatsten väggen är förmodligen redan behandlas.

Steg 1: Testning

Nästa steg är att rengöra väggen och låt den torka. Se till att väggen är fri från alla typer av smuts och damm.

Steg 2: Rengöring

Med hjälp av en rull bricka, häll sealer i den. Se till att rullen hålls korrekt och försiktigt rulla den genom förseglaren höger tills den har absorberats av väggen.

Steg 3: Roller Tray

Steg 4: Tillämpning av Sealer

Steg 5: Torkning

Se sedan till att rullen förflyttas endast i en enda riktning. Se till att förseglaren absorberas på bara mindre än fem minuter. Applicera ytterligare skikt med tätningsmedlet vid behov.

Efter appliceringen av den ytterligare beläggningen av tätning, lämnar gatsten väggen för ett par timmar och låt den torka. Låt tätningsmedlet absorberas ordentligt.