hur man byter din vägg ugn pilot ljus

För att ersätta den kontrollampa på din vägg ugn, kommer du faktiskt behöver för att ersätta en bit som kallas termoelement, som är den enhet som ser till att piloten ljuset i din ugn är tänd Följ stegen nedan för att göra detta reparera.

Innan vi fortsätter med reparationen, se till att stänga av all gas till projektområdet.

Steg 1 – Stäng av gasen

Med en skruvmejsel, ta bort frontpanelen på din vägg ugn för att exponera termoblocket och kontrollampa.

Steg 2 – Ta bort frontpanelen

För att koppla bort termoelement, som kommer att ligga strax under kontrollampa bort kopparledningstråden fäst vid den. Nästa avlägsna gasledningen från termoelementet med din skiftnyckel genom att skruva loss fästet muttern nedanför monteringskonsolen.

Steg 3 – Koppla bort Termo

Efter att ha köpt en ersättningstermoelement, för in den i monteringsfästet, byt gasledningen med skiftnyckel och ansluta koppartråd.

Steg 4 – Sätt den nya termoelement

Placera frontpanelen tillbaka på din vägg ugnen och skruva fast den på plats. Slutligen slår på gasen till enheten och testa ugnen för att se till att den fungerar som den ska.

Steg 5 – Sätt ihop Wall Furnace