hur man byter en spolventilen tätning

Byta en spolventilen tätning är lätt och kan spara tusentals liter vatten per år.

Steg 1: Stäng av vattentillförseln

Spola toaletten noggrant för att tömma tanken helt. Toaletten vattenförsörjning är strax under tanken. Du måste aktivera den medurs för att hindra vatten från att strömma in i tanken. Håller spaken tillräckligt lång för att allt vatten ut ur tanken och använda ett tygstycke för att suga något vatten som finns kvar i tanken

Steg 2: Koppla Ventil Chain

Därefter måste du koppla bort kedjan genom unclipping det från resan armen.

Steg 3: Ta bort de gamla Flush Valve Seal

Lyft spolventilen tätningen ur clipsen och över toppen av röret.

Steg 4: Fäst den nya ventilen i röret

Snap flikarna på spolventilen tätningen över klippen och sittplats klaff nivån på dig ventiltätningssätet att se till att allt är på plats.

Steg 5: Anslut den nya ventilen Seal Chain

Anslut den nya ventilkedjan till resan armen och justera kedjan så att klaffen har en bra tätning.

Steg 6: Test The New Flush Valve Seal

Slå på vatten genom att vrida den moturs. Testa den nya ventilen genom att spola toaletten och låta skålen fyllning.