hur man byter utomhus skiffer kakel

Utomhus skiffer kakel kan krympa eller expandera beroende på temperaturen i varma och kalla klimat. När detta händer, det orsakar skador på plattorna. Men det finns en utomhus membran för skifferplattor som kommer att minimera risken för att detta händer till plattan. Den har en buffert inbäddad i det att ta itu med temperaturförändringar. Byta din utomhus kakel för att tillämpa en utomhus membran kan genomföras snabbt och enkelt.

När du har tagit bort den befintliga skiffer och har rengjort området behöver en tunn-set murbruk att spridas på golvet från ena änden till den andra.

Verktyg som behövs för detta jobb

Därefter lägga kakel membranet ner ovanpå det. Detta kommer att rullas ut i kurser som täcker hela ytan.

Steg 1 – Applicera Tunn Set Murbruk

Tryck på plattorna in i murbruk och använda distanser mellan plattorna. Lägg mer murbruk och kakel går mot ytterväggarna. Plattan kommer att behöva skäras på kanterna så att de passar i enlighet därmed. Sprid bruket över och mellan plattorna, snyltar bort överflödigt när du går längs.

Steg 2 – Lay Tile Membran

Steg 3 – Byt brickor